Obchody Bożego Narodzenia

Chrystus się rodzi, chwalmy Go!

W niedzielę 29 grudnia członkowie towarzystwa „Polonia”, większość z których jest katolikami, zebrali się razem by uczcić narodzone Dzieciątko Jezus wspólną modlitwą, poczęstunkiem i śpiewem kolęd. Zebranie odwiedził również proboszcz parafii Przenajświętszego Serca Jezusa Chrystusa ks. Dariusz Bala.

25-lecie Związku Polaków Ukrainy

30 listopada Związek Polaków Ukrainy świetował 25-lecie istnienia. Na uroczystość w Kijowie zjechali się przedstawiciele organizacji polonijnych z całej Ukrainy. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Cherosniu było reprezentowane przez panią Prezes, Rozalię Lipińską, zastępcę prezesa, panią Swietłanę Szuwałowa, panią Wiktorię Zaharczenko – nauczycielkę jezyka polskiego w Szkole nr 11 w Chersoniu i – na przyczepkę – panią Barbarę Włodarczyk, nauczycielkę języka polskiego, skierowaną do pracy w Cherosniu przez ORPEG w Warszawie.
Święto zostało znakomicie zorganizowane i przeprowadzone przez Zarząd Główny ZPU.
Poczęstunek w Ambasadzie RP w Kijowie był pyszny, towarzystwo dobrane, beztroski nastrój zakłócały jednak wieści dochodzące z Majdanu, gdzie demonstranci ścierali sie z milicją.