Przerywanie zajęć z języka polskiego

W związku z sytuacją w Ukrainie Polska odwołuje nauczycieli, którzy są obywatelami Poslki. Dlatego przez nieokreślony czas zajęcia językowe, prowadzone przez panię Barbarę Włodarczyk, nie będą odbywały.

Prosimy odwiedzać naszą stronę regularnie, żeby w porę otzymać informację o czasie wznawiania zajęć.

Ten tekst w języku ukraińskim można zobaczyć tu.

Profanacja grobu Mariusza Zaruskiego

Podczas wizyty na cmentarzu dnia 24 lutego 2014 roku, członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu stwierdzili, że grób narodowego bohatera Polski, generała Mariusza Zaruskiego, został zburzony i sprofanowany. Członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu od lat opiekują się tym grobem. Czczą pamięć generała, szczególnie w rocznicę jego śmierci, w Dniu Wszystkich Świętych, z okazji Dnia Miasta, świąt państwowych. Każdego roku na grób Mariusza Zaruskiego przyjeżdża konsuł generalny RP w Odessie, delegacje z Polski: członkowie rządu, parlamentarzyści, harcerze.

Jesteśmy wstrząśnęci profanacją grobu.

Serdecznie dziękujemy organizacjom mniejszości narodowych w Chersoniu za wsparcie w trudnych dla nas chwilach.

Na pierwszym zdjęciu – tak było.
Na innych – tak grób wygląda teraz.

Obchody Bożego Narodzenia

Chrystus się rodzi, chwalmy Go!

W niedzielę 29 grudnia członkowie towarzystwa „Polonia”, większość z których jest katolikami, zebrali się razem by uczcić narodzone Dzieciątko Jezus wspólną modlitwą, poczęstunkiem i śpiewem kolęd. Zebranie odwiedził również proboszcz parafii Przenajświętszego Serca Jezusa Chrystusa ks. Dariusz Bala.

25-lecie Związku Polaków Ukrainy

30 listopada Związek Polaków Ukrainy świetował 25-lecie istnienia. Na uroczystość w Kijowie zjechali się przedstawiciele organizacji polonijnych z całej Ukrainy. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Cherosniu było reprezentowane przez panią Prezes, Rozalię Lipińską, zastępcę prezesa, panią Swietłanę Szuwałowa, panią Wiktorię Zaharczenko – nauczycielkę jezyka polskiego w Szkole nr 11 w Chersoniu i – na przyczepkę – panią Barbarę Włodarczyk, nauczycielkę języka polskiego, skierowaną do pracy w Cherosniu przez ORPEG w Warszawie.
Święto zostało znakomicie zorganizowane i przeprowadzone przez Zarząd Główny ZPU.
Poczęstunek w Ambasadzie RP w Kijowie był pyszny, towarzystwo dobrane, beztroski nastrój zakłócały jednak wieści dochodzące z Majdanu, gdzie demonstranci ścierali sie z milicją.

Dzień Niepodległości Polski

Dnia 09 listopada 2013 roku Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu uroczystym koncertem uczciło 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Honorowymi gośćmi koncertu byli: konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, pan Piotr Siebeneichen i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Cherosnia, pan Sergiej Czerewko oraz przedstawiciele towarzystw narodowo – kulturalnych, działających w Chersoniu.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów narodowych Ukrainy i Polski.
Prowadząca koncert pani Barbara Włodarczyk, nauczycielka języka polskiego z Polski, opowiedziała krótko o historii swego kraju i o obchodach Dnia Niepodległości w Polsce i wśród Polonii.

W koncercie wzięli udział uczniowie szkół nr 11 i 16, studenci Państwowego Uniwersytetu Chersońskiego i chór „Przyjaźń” działajacy przy Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia”, który wykonał wiązankę pieśni związanych tematycznie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Wzruszającym prezentm był występ artystów światowej klasy:
pani Inny Kisielnikowej, laureatki międzynarodowych konkursów pianistycznych i Narodowego Artysty Ukrainy – pana Hariza Szirińskiego.

Przyjemną niespodzianką były występy dzieci i młodzieży, które do udziału w koncercie zostały przygotowane przez rodziców i dziadków – etnicznych Polaków.

Koncert został bardzo życzliwie przyjęty i wysoko oceniony przez publiczność, a wykonawcy nagrodzeni słodyczami.

Dni Miasta

15 i 16 września Chersoń obchodził swoje 234-lecie. 15 września w mieście odbyło się ponad 40 świątecznych imprez na 7 różnych placach. Imponująca była lista gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i odwiedzili nasze miasto w dniu jego urodzin. Przybyło do nas 19 delegacji z 8 krajów (w sumie  71 osób).

Polskę reprezentowali: doradca w kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar z sekretarką, Ritą Stokłosa, a także Konsul Generalny RP w Odessie, Joanna Strzelczyk i konsul Adam Adamczyk.

W ramach Dni Miasta na ulicy Suworowa 15 września odbył się festiwal mniejszości narodowych pod hasłem: „Cherson – miasto tolerancji”. Jednym z najbardziej kolorowych i wyróżniających się uczestników festiwalu było Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”. W namiocie, ozdobionym narodowymi symbolami Polski i portretami polskich królów, członkowie „Polonii” w strojach narodowych ugaszczali wszystkich chętnych daniami kuchni narodowej. Obok, na zaimprowizowanej scenie przed supermarketem „Suworowski”, odbył się koncert, na którym wystąpił zespół folklorystyczny „Przyjaźń”, działający przy Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” w Chersoniu. Zespół wykonał polskie pieśni: „Hej, hej ułani!” i „Wojenko, wojenko…”. Dzieci z Chersońskiej Szkoły nr 11 z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego zaśpiewały po polsku „Niebieską chusteczkę” i „Katiuszę”, co wywołało burzę oklasków.

16 września dostojni polscy goście, a także członkowie Towarzystwa „Polonia” uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w rzymsko-katolickim kościele pod wezwaniem Przenajświętszego Serca Jezusa Chrystusa. Po mszy odwiedzili Szkołę nr 11, gdzie specjalnie dla nich została przeprowadzona otwarta lekcja języka polskiego, a potem odbył się koncert w wykonaniu uczniów szkoły.

Obowiązkowym punktem programu było złożenie wieńców na grobie polskiego generała, Mariusza Zaruskiego. Wieńce zostały złożone w imieniu rządu RP, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Towarzystwa „Polonia”.

Tego samego dnia zakończyły się regaty o Puchar imienia Mariusza Zaruskiego. W zawodach wzięło udział 90 żeglarzy, w tej liczbie 3 z Polski, a oglądało ten piękny spektakl ponad 5 tysięcy widzów, spacerujących po nabrzeżu, u wylotu ulicy Suworowa (właśnie na tym odcinku Dniepru odbywały się zawody). W tym roku puchar zdobyła załoga Chersonszczyzny. Wręczyli go: doradca w kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar i mer miasta, Władimir Saldo.

Swietłana Szuwałowa
Zastępca Prezesa Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu

Na zdjęciach:

  1. Generalny Konsul RP w Odessie, Joanna Strzelczyk, i członkowie towarzystwa „polonia” przy namiocie z narodowymi polskimi daniami.
  2. Puchar Mariusza Zaruskiego wręczają zwycięzcom regat doradca w Kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar i mer miasta, Władimir Saldo.

„Polska Szkoła Plakatu i jej Spadkobiercy” – wystawa w Chersoniu

Chersońska Obwodowa Uniwersalna Naukowa Biblioteka im.O.Gonczara przy współudziale Polskiego Instytutu w Kijowie, Izby Targowo-Przemysłowej w Chersoniu, Obwodowego Polskiego Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu i Generalnego Konsulatu Republiki Polskiej w Odessie zorganizowała w dniach 19.04-06.05.2012 r. wystawę: „Polska Szkoła Plakatu i jej Spadkobiercy”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała dyrektor biblioteki pani Nadieżda Korotun. Ponadto głos zabrali: Konsul Generalny RP p. Joanna Strzelczyk, zastępca mera miasta p. Siergiej Czerewko, naczelnik Wydziału Oświaty p. Jurij Nikonow, vice prezydent Izby Handlowej p. Walentyna Udot, prezes Towarzystwa Polskiego „Polonia” p. Rozalia Lipińska.

Atrakcją wystawy były występy artystyczne młodzieży ze szkoły nr 11 i nr 16, która śpiewała piosenki i recytowała wiersze w języku polskim. Oprócz  młodzieży w polskich strojach ludowych wystąpił chór, reprezentujący Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia”.

Należy podkreślić, że początki istnienia plakatu na ziemiach polskich sięgają końca XIX wieku a w okresie międzywojennym rozpoczęto naukę plakatu na polskich uczelniach. Przełomową datą zainteresowania plakatem był rok 1948, kiedy na Międzynarodowej Wystawie Plakatu Filmowego w Wiedniu polski plakacista Jan Tomaszewski otrzymał pięć pierwszych nagród. Kolejnym sukcesem polskiego artysty był złoty medal, otrzymany przez Jana Lenicę w roku 1966 na I Międzynarodowym Bienale Plakatu.

To właśnie ci dwaj artyści byli między innymi współzałożycielami Polskiej Szkoły Plakatu, której największy rozgłos przypada na lata 50-te i 60-te XX wieku. Dzięki międzynarodowym sukcesom polskich artystów w roku 1966 otwarto pierwsze na świecie Muzeum Plakatu w Wilanowie, obecnie dzielnicy Warszawy.

Warto wspomnieć, że polski plakat charakteryzował się lapidarnością i oszczędnością formy, ironią i nowatorskim liternictwem a określany bywał jako styl „niezależności i bystrości rozumu”. Pierwsze plakaty promowały filmy, wystawy, muzykę, przedstawienia teatralne i cyrkowe. Przyciągały uwagę odbiorcy i skłaniały do refleksji. Z biegiem czasu artyści Polskiej Szkoły Plakatu kreowali bardziej własny styl projektowania a obecnie plakaty najbardziej związane są z popularną reklamą.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Wśród zaproszonych gości uczestniczyli w niej: proboszcz parafił rzymsko-kaldickiej oraz prezesi organizacji mniejszości narodowych: Niemców, Greków, Ormian, Żydów i Bułgarów.

Barbara Burska