Przerywanie zajęć z języka polskiego

W związku z sytuacją w Ukrainie Polska odwołuje nauczycieli, którzy są obywatelami Poslki. Dlatego przez nieokreślony czas zajęcia językowe, prowadzone przez panię Barbarę Włodarczyk, nie będą odbywały.

Prosimy odwiedzać naszą stronę regularnie, żeby w porę otzymać informację o czasie wznawiania zajęć.

Ten tekst w języku ukraińskim można zobaczyć tu.

Profanacja grobu Mariusza Zaruskiego

Podczas wizyty na cmentarzu dnia 24 lutego 2014 roku, członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu stwierdzili, że grób narodowego bohatera Polski, generała Mariusza Zaruskiego, został zburzony i sprofanowany. Członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu od lat opiekują się tym grobem. Czczą pamięć generała, szczególnie w rocznicę jego śmierci, w Dniu Wszystkich Świętych, z okazji Dnia Miasta, świąt państwowych. Każdego roku na grób Mariusza Zaruskiego przyjeżdża konsuł generalny RP w Odessie, delegacje z Polski: członkowie rządu, parlamentarzyści, harcerze.

Jesteśmy wstrząśnęci profanacją grobu.

Serdecznie dziękujemy organizacjom mniejszości narodowych w Chersoniu za wsparcie w trudnych dla nas chwilach.

Na pierwszym zdjęciu – tak było.
Na innych – tak grób wygląda teraz.

Obchody Bożego Narodzenia

Chrystus się rodzi, chwalmy Go!

W niedzielę 29 grudnia członkowie towarzystwa „Polonia”, większość z których jest katolikami, zebrali się razem by uczcić narodzone Dzieciątko Jezus wspólną modlitwą, poczęstunkiem i śpiewem kolęd. Zebranie odwiedził również proboszcz parafii Przenajświętszego Serca Jezusa Chrystusa ks. Dariusz Bala.

25-lecie Związku Polaków Ukrainy

30 listopada Związek Polaków Ukrainy świetował 25-lecie istnienia. Na uroczystość w Kijowie zjechali się przedstawiciele organizacji polonijnych z całej Ukrainy. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Cherosniu było reprezentowane przez panią Prezes, Rozalię Lipińską, zastępcę prezesa, panią Swietłanę Szuwałowa, panią Wiktorię Zaharczenko – nauczycielkę jezyka polskiego w Szkole nr 11 w Chersoniu i – na przyczepkę – panią Barbarę Włodarczyk, nauczycielkę języka polskiego, skierowaną do pracy w Cherosniu przez ORPEG w Warszawie.
Święto zostało znakomicie zorganizowane i przeprowadzone przez Zarząd Główny ZPU.
Poczęstunek w Ambasadzie RP w Kijowie był pyszny, towarzystwo dobrane, beztroski nastrój zakłócały jednak wieści dochodzące z Majdanu, gdzie demonstranci ścierali sie z milicją.

Dzień Niepodległości Polski

Dnia 09 listopada 2013 roku Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu uroczystym koncertem uczciło 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Honorowymi gośćmi koncertu byli: konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, pan Piotr Siebeneichen i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Cherosnia, pan Sergiej Czerewko oraz przedstawiciele towarzystw narodowo – kulturalnych, działających w Chersoniu.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów narodowych Ukrainy i Polski.
Prowadząca koncert pani Barbara Włodarczyk, nauczycielka języka polskiego z Polski, opowiedziała krótko o historii swego kraju i o obchodach Dnia Niepodległości w Polsce i wśród Polonii.

W koncercie wzięli udział uczniowie szkół nr 11 i 16, studenci Państwowego Uniwersytetu Chersońskiego i chór „Przyjaźń” działajacy przy Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia”, który wykonał wiązankę pieśni związanych tematycznie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Wzruszającym prezentm był występ artystów światowej klasy:
pani Inny Kisielnikowej, laureatki międzynarodowych konkursów pianistycznych i Narodowego Artysty Ukrainy – pana Hariza Szirińskiego.

Przyjemną niespodzianką były występy dzieci i młodzieży, które do udziału w koncercie zostały przygotowane przez rodziców i dziadków – etnicznych Polaków.

Koncert został bardzo życzliwie przyjęty i wysoko oceniony przez publiczność, a wykonawcy nagrodzeni słodyczami.

Dni Chersonia 2013

21.09 i 22.09.2013 roku Chersoń po raz kolejny obchodził swoje święto – Dni Chersonia. W tym roku minęło 235 lat od założenia miasta, więc obchody były szczególnie uroczyste.

Tradycyjnie w święcie wzięło udział Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu, a nasza radość była podwójna, ponieważ 21.09. 2013 r. gościliśmy panią Konsul Generalny Rzeczypospolitej w Odessie, Joannę Strzelczyk i przybyłych z Polski: mera Częstochowy, pana Zdzisława Wolskiego i jego zastępcę, Jarosława Marszała, z żoną, Krystyną. Krótkie spotkanie w siedzibie Towarzystwa upłynęło w bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Dostojni goście spotkali się też z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Szkoły nr 16 – szkoły mniejszości narodowych. Pani Konsul wręczyła kilku osobom Karty Polaka.

Na Dnieprze odbyły się regaty załóg młodzieżowych.

Na nabrzeżu Dniepru, w namiocie udekorowanym polską flagą, godłem i portretami królów polskich, pani Olga i pani Tania częstowały gości polskimi tradycyjnymi wypiekami: sernikiem, szarlotką, „oponkami”.

Na scenie festiwalowej wystąpił chór „Przyjaźń” (działający przy Towarzystwie „Polonia”), który wykonał dwie pieśni: „Hej, sokoły!” i „Rozkwitały pąki białych róż”. Dzieci ze Szkoły nr 11 zaśpiewały po polsku przebój sprzed lat: „Zawsze niech będzie słońce…”

Po południu Konsul Genralny, delegacja z Polski i członkowie Towarzystwa złożyli kwiaty na grobie Mariusza Zaruskiego.

Piękna pogoda wszystkich wprawiła w dobry nastrój, a słońce odbijało się w oczach i uśmiechach mieszkanców Chersonia i ich gości.

Barbara Włodarczyk