Z POEZJĄ PRZEZ LATA

Tradycyjnie, jak co roku, Obwodowe Towarzystwo Polonia zorganizowało IX konkurs recytatorski, poświęcony Światowemu dniu poezji. W konkursie brały udział dzieci ze szkół nr 11 i  nr 16.

Oprócz uczniów w konkursie wzięły udział studentki Uniwersytetu Chersońskiego i członkowie Obwodowego towarzystwa Polskiego «Polonia» w Chersoniu. W czterech kategoriach wiekowych wystąpiły 32 osoby. Konkurs prowadziła Wiktoria Zacharczenko, nauczycielka języka polskiego w Chersońskim Ogólnokształcącym Edukacyjno-Wychowawczym Kompleksie numer 11.

Jury w składzie Andrzej Szaraburak, Barbara Włodarczyk i Michał Gulczyn,wypełniając niełatwą i niewdzięczną rolę, wyłonili następujących laureatów w poszczególnych kategoriach: grupa 1– uczniowie klas 2-7: I miejsce Oleksandr Majczuk, uczeń 2 klasy Chersońskiego Ogólnokształcącym Edukacyjno-Wychowawczego Kompleksu numer 11; grupa 2 – uczniowie klas 9-10: I miejsce Anastasja Stebliczenko, grupa 3 – studenci Państwowego Uniwersytetu Chersońskiego: I miejsce Aleksandra Pysłar, studentka I roku, grupa 4 – członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu: I miejsce – Lera Gutnik.

Konkurs zorganizowało Obwodowe Towarzystwo Polskie Polonia w Chersoniu na czele z panią prezes Rozalią Lipińską. Nagrody zostały ufundowane przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą, a przekazane przez Konsulat Generalny RP w Odessie. Konkurs przygotowała Barbara Włodarczyk, nauczycielka języka polskiego przy OTP Polonia w Chersoniu. Dziękujemy organizatorom konkursu za możliwość spędzenia swojego czasu z przyjemnością.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom, ponieważ wszyscy oni wygrali z własnymi słabościami pokonując lęk przed wystąpieniami publicznymi, czy też nie dopuszczając do głosu, choć nutki zawstydzenia związanego z okazaniem emocji przy interpretacji prezentowanych utworów.

Wiktoria Zacharczenko

Nowa Strona

Właśnie przeszliśmy na nowy format naszej strony. Od tej pory będziemy używać platformy WordPress, która da nam o wiele więcej elastyczności. A co najważniejsze, pozwoli na dodawanie nowych artykułów bez potrzeby edycji kodu samej strony.

Jako, że nie dało się przenieść starych artykułów automatycznie, będą one sukcesywnie dodawane w późniejszych terminach, wraz z nową zawartośćią.

Spotkanie z prezydentem.

Spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie z polskim prezydentem Bronisławem Komorowskim, z udziałem konsulów, duchowieństwa oraz przewodniczących polskiego społeczeństwa.

Dni Miasta

15 i 16 września Chersoń obchodził swoje 234-lecie. 15 września w mieście odbyło się ponad 40 świątecznych imprez na 7 różnych placach. Imponująca była lista gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i odwiedzili nasze miasto w dniu jego urodzin. Przybyło do nas 19 delegacji z 8 krajów (w sumie  71 osób).

Polskę reprezentowali: doradca w kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar z sekretarką, Ritą Stokłosa, a także Konsul Generalny RP w Odessie, Joanna Strzelczyk i konsul Adam Adamczyk.

W ramach Dni Miasta na ulicy Suworowa 15 września odbył się festiwal mniejszości narodowych pod hasłem: „Cherson – miasto tolerancji”. Jednym z najbardziej kolorowych i wyróżniających się uczestników festiwalu było Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”. W namiocie, ozdobionym narodowymi symbolami Polski i portretami polskich królów, członkowie „Polonii” w strojach narodowych ugaszczali wszystkich chętnych daniami kuchni narodowej. Obok, na zaimprowizowanej scenie przed supermarketem „Suworowski”, odbył się koncert, na którym wystąpił zespół folklorystyczny „Przyjaźń”, działający przy Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” w Chersoniu. Zespół wykonał polskie pieśni: „Hej, hej ułani!” i „Wojenko, wojenko…”. Dzieci z Chersońskiej Szkoły nr 11 z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego zaśpiewały po polsku „Niebieską chusteczkę” i „Katiuszę”, co wywołało burzę oklasków.

16 września dostojni polscy goście, a także członkowie Towarzystwa „Polonia” uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w rzymsko-katolickim kościele pod wezwaniem Przenajświętszego Serca Jezusa Chrystusa. Po mszy odwiedzili Szkołę nr 11, gdzie specjalnie dla nich została przeprowadzona otwarta lekcja języka polskiego, a potem odbył się koncert w wykonaniu uczniów szkoły.

Obowiązkowym punktem programu było złożenie wieńców na grobie polskiego generała, Mariusza Zaruskiego. Wieńce zostały złożone w imieniu rządu RP, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Towarzystwa „Polonia”.

Tego samego dnia zakończyły się regaty o Puchar imienia Mariusza Zaruskiego. W zawodach wzięło udział 90 żeglarzy, w tej liczbie 3 z Polski, a oglądało ten piękny spektakl ponad 5 tysięcy widzów, spacerujących po nabrzeżu, u wylotu ulicy Suworowa (właśnie na tym odcinku Dniepru odbywały się zawody). W tym roku puchar zdobyła załoga Chersonszczyzny. Wręczyli go: doradca w kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar i mer miasta, Władimir Saldo.

Swietłana Szuwałowa
Zastępca Prezesa Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu

Na zdjęciach:

  1. Generalny Konsul RP w Odessie, Joanna Strzelczyk, i członkowie towarzystwa „polonia” przy namiocie z narodowymi polskimi daniami.
  2. Puchar Mariusza Zaruskiego wręczają zwycięzcom regat doradca w Kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar i mer miasta, Władimir Saldo.

„Polska Szkoła Plakatu i jej Spadkobiercy” – wystawa w Chersoniu

Chersońska Obwodowa Uniwersalna Naukowa Biblioteka im.O.Gonczara przy współudziale Polskiego Instytutu w Kijowie, Izby Targowo-Przemysłowej w Chersoniu, Obwodowego Polskiego Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu i Generalnego Konsulatu Republiki Polskiej w Odessie zorganizowała w dniach 19.04-06.05.2012 r. wystawę: „Polska Szkoła Plakatu i jej Spadkobiercy”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała dyrektor biblioteki pani Nadieżda Korotun. Ponadto głos zabrali: Konsul Generalny RP p. Joanna Strzelczyk, zastępca mera miasta p. Siergiej Czerewko, naczelnik Wydziału Oświaty p. Jurij Nikonow, vice prezydent Izby Handlowej p. Walentyna Udot, prezes Towarzystwa Polskiego „Polonia” p. Rozalia Lipińska.

Atrakcją wystawy były występy artystyczne młodzieży ze szkoły nr 11 i nr 16, która śpiewała piosenki i recytowała wiersze w języku polskim. Oprócz  młodzieży w polskich strojach ludowych wystąpił chór, reprezentujący Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia”.

Należy podkreślić, że początki istnienia plakatu na ziemiach polskich sięgają końca XIX wieku a w okresie międzywojennym rozpoczęto naukę plakatu na polskich uczelniach. Przełomową datą zainteresowania plakatem był rok 1948, kiedy na Międzynarodowej Wystawie Plakatu Filmowego w Wiedniu polski plakacista Jan Tomaszewski otrzymał pięć pierwszych nagród. Kolejnym sukcesem polskiego artysty był złoty medal, otrzymany przez Jana Lenicę w roku 1966 na I Międzynarodowym Bienale Plakatu.

To właśnie ci dwaj artyści byli między innymi współzałożycielami Polskiej Szkoły Plakatu, której największy rozgłos przypada na lata 50-te i 60-te XX wieku. Dzięki międzynarodowym sukcesom polskich artystów w roku 1966 otwarto pierwsze na świecie Muzeum Plakatu w Wilanowie, obecnie dzielnicy Warszawy.

Warto wspomnieć, że polski plakat charakteryzował się lapidarnością i oszczędnością formy, ironią i nowatorskim liternictwem a określany bywał jako styl „niezależności i bystrości rozumu”. Pierwsze plakaty promowały filmy, wystawy, muzykę, przedstawienia teatralne i cyrkowe. Przyciągały uwagę odbiorcy i skłaniały do refleksji. Z biegiem czasu artyści Polskiej Szkoły Plakatu kreowali bardziej własny styl projektowania a obecnie plakaty najbardziej związane są z popularną reklamą.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Wśród zaproszonych gości uczestniczyli w niej: proboszcz parafił rzymsko-kaldickiej oraz prezesi organizacji mniejszości narodowych: Niemców, Greków, Ormian, Żydów i Bułgarów.

Barbara Burska